Klachtenregeling

Een klacht is een uiting van ontevredenheid. Er zijn natuurlijk heel veel zaken waar ontevredenheid over kan ontstaan: het gevoel niet gehoord of gezien te worden, een verwachting die niet wordt waargemaakt, een tegenvallend resultaat. Meteen het ontevreden gevoel bespreekbaar maken met degene die erbij betrokken is meestal is de beste aanpak. Maar als de kwestie zich daarmee niet oplost, kan een derde partij uitkomst bieden. Heb je als medewerker of als ouder van een leerling van een Tangent-school een klacht, dan zijn er – afhankelijk van het niveau waarop het conflict zich afspeelt - veel mogelijkheden om een ‘bemiddelaar’ in te schakelen. Er is een uitgebreid scala: van een empathische collega tot aan de Landelijke Geschillencommissie. Alle mogelijkheden en opties zijn beschreven in de Klachtenregeling . Tangent heeft de bestaande regeling tegen het licht gehouden en geactualiseerd. 

Nuttige adressen
Externe Vertrouwenspersonen Tangent
Annelies de Waal
 
Roy Ploegmakers
Klachten Stichting Tangent info@tangent.nl 
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Gebouw Woudstede
Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht
030 - 280 95 90
BEZIG
Amstelwijckweg 17a
3316 BB in Dordrecht  
085-8768780