POINT

POINT staat voor “Passend Onderwijs voor Ieder Nieuw Talent”. POINT is een werkplaats voor onderwijsonderzoek met betrekking tot (hoog)begaafdheid en talentontwikkeling. Er zijn drie POINT-werkplaatsen: POINT013 (Tilburg), POINT040 (Eindhoven) en POINT073 (Den Bosch). Binnen POINT willen we de onderwijspraktijk en het wetenschappelijke onderzoek met elkaar verbinden. Wetenschappelijk onderzoek waarbij de onderzoekers samen met de leerkrachten het onderzoek vormgeven. Waar is behoefte aan? Wat werkt en waarom?

Doelstellingen POINT013:
  1. Een duurzame professionele leergemeenschap vormgeven waarin (ook na afloop) duurzaam samen gewerkt wordt aan thema’s die aansluiten bij passend onderwijs.
  2. Kennisontwikkeling voor scholen en PABO ontsluiten aangaande signalering van jonge leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong, en passende begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen.
  3. Leerkrachten (in opleiding) kennis en methodieken aanreiken, uitproberen en samen verder ontwikkelen om (hoog)begaafde leerlingen te signaleren en passend te begeleiden.
Meer informatie:
Klik hier voor meer informatie en de website over POINT
Klik hier voor meer informatie vanuit de NRO
Klik hier voor een filmpje met een terugblik op 3 jaar POINT
 

Wij zijn trots dat Tangent betrokken is bij POINT!