de-cocon-gr_1.jpg

Tangent heeft diverse vacatures. Spreken we jou binnenkort?

 

Vandaag, 19 augustus, opende kindcentrum de Mortel voor het eerst haar deuren. Deze nieuwe school in Udenhout is voortgekomen uit een fusie tussen De Mussenacker en Achthoeven.

opening de mortel 
Op de Mortel begeleiden wij kinderen in de leeftijd van 4-13 jaar in hun persoonlijke ontwikkeling. Wij zorgen ervoor dat zij zelfbewust en reflecterend participeren in een steeds veranderende samenleving. Wij doen dit door hen een inspirerende en uitdagende leeromgeving te bieden.

Op De Mortel gaat het om:

  • Verbinding; Met elkaar in verbinding staan maakt je bewust van wie je bent, wat je voelt, wat je nodig hebt en hoe je dat kunt afstemmen op de ander. Op De Mortel voelen leerlingen, leerkrachten en ouders zich betrokken bij de gehele school. We voelen ons verantwoordelijk voor elkaar en voor onze omgeving en hebben daarbij aandacht voor welbevinden, respect en zorgzaamheid.   Leerlingen leren ook groepsoverstijgend samenwerken. Hierdoor leren zij de kwaliteiten van zichzelf en anderen kennen en bewust in te zetten en rekening te houden met onderlinge verschillen.  
  • Jezelf zijn; Bij ons mag je ontdekken wie je bent en wie je wil zijn. Ook leren we onze leerlingen om respectvol en behulpzaam in een groep te participeren en met elkaar om te gaan. We hebben vertrouwen in leerlingen, volgen hen met een open blik, met oprechte interesse en gaan uit van hun beste bedoelingen. Leerkrachten geven daarbij zelf het goede voorbeeld.  De schoolomgeving is zodanig ingericht dat kinderen al hun talenten kunnen ontwikkelen.   
  • Ontwikkelen; Leerlingen zijn mede-eigenaar van hun eigen ontwikkeling, zij mogen zelf meedenken over hoe je het beste kunt leren. De leerkracht begeleidt, daagt uit en ondersteunt bij hun ontwikkeling. Leerlingen leren reflecteren op hun eigen denken en handelen en ontwikkelen executieve functies, welke nodig zijn om activiteiten te kunnen plannen en aansturen. De leerkracht biedt ze basiskennis en vaardigheden aan waardoor zij zich nog beter ontwikkelen.

 

Het jaarverslag en de jaarrekening 2018 zijn inzichtelijk via deze linkDe Raad van Toezicht heeft de jaarrekening en het jaarverslag vastgesteld. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. 

Per 1 oktober 2019 vindt er een bestuurswisseling plaats bij Stichting Tangent. De huidige voorzitter van het College van Bestuur Alina Kuiper zal het stokje overdragen aan Marcel van den Hoven.  
De Raad van Toezicht van Stichting Tangent en mevr. Alina Kuiper hebben in goed onderling overleg besloten dat Alina terugtreedt als voorzitter van het College van Bestuur en Stichting Tangent zal verlaten. Alina heeft de afgelopen  periode voor Tangent als voorzitter van het College van Bestuur een waardevolle bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Stichting Tangent. Wij bedanken Alina voor haar inzet en spreken onze waardering uit voor al hetgeen zij als voorzitter van het College van Bestuur voor Tangent heeft betekend.   
 
Per 1 oktober 2019 zal Marcel van den Hoven haar opvolgen als (eenhoofdig) voorzitter van het College van Bestuur van Stichting Tangent. Deze benoeming ligt in het verlengde van de eerder binnen Tangent gemaakte keuze voor een eenhoofdig College van Bestuur. Marcel is op dit moment werkzaam als voorzitter College van Bestuur van de Stichting Skopos, een stichting voor primair onderwijs in Schijndel.  
Daarnaast zal dhr. Arco Prins, op dit moment werkzaam als interim lid College van Bestuur zijn werkzaamheden voorlopig voortzetten.  
 

 

 

Vanochtend (8 juni) zijn uit voorzorg in de Van Hessen Kasselstraat in Goirle bouwhekken geplaatst. Deze zijn geplaatst bij het gebouw waar basisschool de Kleine Akkers en Kinderopvang Human Kind gevestigd zijn. Er is geen direct gevaar en de school en de opvang kunnen dinsdag gewoon open.    

Stormschade 
De dakbedekking trekt aan de bovenkant van de muur waardoor scheurvorming in het bovenste deel van de muur ontstaat. Uit voorzorg zijn bouwhekken geplaatst en is het terrein afgeschermd.  De bouwhekken blijven staan totdat er een definitieve oplossing is gevonden.    

Straat blijft bereikbaar 
De straat is niet afgesloten. Alleen de stoep en de parkeervakken in de Van Hessen Kasselstraat ter hoogte van het gebouw zijn niet toegankelijk. De omleidingsroute die is ingesteld voor de Streetrace op Tweede Pinksterdag (maandag 10 juni) blijft door de Van Hessen Kasselstraat.    

De ouders van de school en kinderopvang zijn via de directies geïnformeerd.

 

 

DSC08278

Op 20 december ondertekenden de bestuurders van Stichting Tangent en Stichting Opmaat en de voorzitters van de MR’en de intentieverklaring voor de fusie van de basisscholen Achthoeven en De Mussenacker. 

Vlak voor het einde van het schooljaar 2017/2018 werd de intentie om te fuseren uitgesproken en nu vlak voor het einde van het jaar 2018 maken we de uitspraak en intentie formeel. 

Met het ondertekenen van de intentieverklaring zetten we immers de volgende stap op weg naar één nieuwe school. Beide onderwijskoepels en scholen hebben hierin veel vertrouwen.  

 

Op 22 september is het open dag is op het AZC Prinsenbos en dat ook op de school.

Voor meer informatie: Informatie open AZC dag

Stichting Tangent heeft haar huishoudboekje goed op orde. Stichting Tangent is het jaar 2017 geëindigd met €240.000. Deze positieve financiële afsluiting levert extra armslag op in 2018. De Raad van Toezicht heeft de jaarrekening en het jaarverslag vastgesteld. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. 

Jaarrekening 2017
Jaarverslag 2017

Op dinsdag 19 december 2017 hield Tangent de jaarlijkse gezamenlijke kerstbijeenkomst in het Koning Willem II-stadion in Tilburg. Nieuw was deze keer dat er een kerstmarkt gehouden werd. Elke medewerker kreeg een tasje en een zakje muntjes en kon gaan winkelen. Het aanbod was ruim: boeken, kleding, parfum, drankjes en allerlei artikelen om de sfeer in huis te verhogen. De kerstman en zijn kerstelf verhoogden de feestvreugde.

PICT0224

 

Op woensdagavond 10 januari 2018 organiseert Tangent opnieuw een inspiratieavond. Deze keer staat de avond in het teken van Essentieel Leren: "Persoonlijk leren in de klas: hoe doe je dat?"

Inspiratieavond

Sessieleider Kirsten Krebbekx is werkzaam op Nieuweschool in Panningen. Zij is verantwoordelijk voor het in beeld brengen van de ondersteuningsbehoefte van kinderen. Daarnaast is zij 'onderwijsmaker' en begeleidt zij het team van Nieuweschool in het voortdurende proces van onderwijsontwikkeling. In 2016 ging zij naar de Verenigde Staten om zich te laten inspireren door een aantal Essential Schools in New York en Boston.
Tijdens deze avond legt zij van alles uit over 'haar' school: de Nieuweschool, waar vele principes van essentieel leren - waaronder persoonlijk leren - zichtbaar en voelbaar zijn in de dagelijkse praktijk.
Schrijf je in via 'De Ontwikkelacademie' en zorg dat je er bij bent op 10 januari om 20.00 uur in basisschool Berkeloo in Berkel-Enschot.

Bekijk hier een filmpje over de basisschool in Panningen.