wichelroede_goudsbloem_gr_2.jpg

De dagelijkse leiding van en verantwoordelijkheid voor Tangent is in handen van het College van Bestuur (CvB). Toezicht wordt gehouden door de vijf personen tellende Raad van Toezicht (RvT).

Het CvB is werkgever van de personeelsleden van Tangent.
De RvT controleert het handelen van het CvB en staat het CvB gevraagd en ongevraagd terzijde. De RvT is werkgever van het CvB.
De directeuren van de Tangent-scholen zijn integraal schoolleider. Op organisatieniveau nemen zij deel aan het directeurenberaad. Op het bestuursbureau van Tangent werken beleidsmedewerkers voor de gehele organisatie op het gebied van HRM, ICT, Onderwijs en kwaliteitszorg, financiƫn en communicatie.

Jaarverslag & Jaarrekening

Jaarverslag 2018
Jaarrekening 2018

Samenstelling College van Bestuur 

Voorzitter
Marcel van den Hoven
marcel.vandenhoven@tangent.nl

Interim directeur bedrijfsvoering
Arco Prins
arco.prins@tangent.nl

Samenstelling Raad van Toezicht

 • Mw. D. van Kelle (voorzitter)
  HRM, juridische ondersteuning
 • Dhr. W.T.J. Dankers
  Financien & Facility
 • MW. A.W.E.A. Bakx
  Onderwijs
 • Mw. B. Rombouts
  Organisatiekunde
 • Dhr. M. Staats
  Organisatieontwikkeling, HRM