Contact

Naar de schoolsite

De Kring

Op Jenaplanschool De Kring bieden we een veilige omgeving voor kinderen met wereldoriëntatie als hart van ons onderwijs. Elk kind haalt het beste uit zichzelf. We werken aan de totale ontwikkeling van het kind, in 3-jarige stamgroepen. De vier basisactiviteiten gesprek, spel, werk en viering in een ritmisch weekplan staan centraal. Jenaplanessenties waarin kinderen leren ondernemen, plannen, samenwerken, creëren, presenteren, reflecteren en verantwoorden zijn voor ons belangrijk. Op deze wijze worden onze kinderen zelfverantwoordelijke mensen die een vreedzame en democratische maatschappij bewerkstelligen. We zijn en blijven een lerende organisatie. Samen bereik je meer dan alleen!

De Kring