Contact

Naar de schoolsite

De Lochtenbergh

Op De Lochtenbergh dragen we samen bij aan de ontplooiing van onze kinderen tot veerkrachtige individuen. Samen betekent dat leerkrachten, kinderen en ouders actief een rol spelen vanuit eigen expertise, talenten en kwaliteiten. Ontplooiing is de ontwikkeling in de breedste zin van het woord op het gebied van kennis, vaardigheden en de unieke identiteit van kinderen. Veerkrachtig betekent dat kinderen vanuit een stevige basis gemotiveerd leren en met vertrouwen en kracht de toekomst positief tegemoet kunnen zien. Dit doen we door relatie bovenaan te zetten: eerst het kind, dan de leerling. Door eigenaarschap te nemen en te geven. Door betekenisvol onderwijs te verzorgen en door duidelijke kaders af te spreken.

De Lochtenbergh