Contact

Naar de schoolsite

De Wichelroede

Op De Wichelroede voelen kinderen zich welkom en mogen ze zichzelf zijn. Naast de kernvakken, bieden we leerlingen de ruimte hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. In een veilige en rijke leeromgeving verwerven kinderen basiskennis en basisvaardigheden. Kinderen zijn zoveel mogelijk eigenaar van hun eigen leerproces. Ze krijgen inzicht in wat ze leren, waarom dat belangrijk is en hoe ze verder kunnen komen. Ze leren een onderzoekende houding aan te nemen en eigen keuzes te maken. We bieden een gemeenschap waarin kinderen verbondenheid voelen met zichzelf, de ander en de wereld. Kortom, samen spelen, werken en ontwikkelen zorgt voor groei!

De Wichelroede