Den Bijstere

Alles wat aandacht krijgt, groeit". We streven ernaar om de kinderen op Den Bijstere de aandacht te geven die ze nodig hebben om uit te groeien tot hun prachtige zelf. Kinderen moeten zich prettig voelen om te kunnen groeien. Wij gaan uit van verschillen tussen kinderen, richten ons op het optimale resultaat, zorgen voor rust, regelmaat en respect en schenken aandacht aan normen en waarden. We werken a.d.h.v. vier kernwaarden: Eigenaarschap, Verbondenheid, In Beweging en Onderzoeken. We werken met jaargroepen maar zoeken de samenwerking tussen groepen dagelijks op. Daarbij gaan we in op de individuele leervragen van kinderen. Zo worden onze kinderen eigenaar van hun leerproces. Samen leren, van en met elkaar, is het uitgangspunt!

Den Bijstere