Contact

Naar de schoolsite

D'n Hazennest

Kindercampus Hazennest in Tilburg-Noord staat voor goed onderwijs, structuur en een veilige omgeving. Wij geloven in de (meer)waarde van een breed kindcentrum voor onderwijs, ontwikkeling, opvang en ont-zorgen. Een plek waar leerlingen, ouders en medewerkers hun leer-kracht kunnen ontwikkelen en waar we leren samenleven. Betrokken, betekenisvol, behoefte gestuurd en bewegend leren in heterogene groepen: dat is de kracht van Kindercampus Hazennest.

D'n Hazennest