Contact

Naar de schoolsite

Rennevoirt

Rennevoirt is een Jenaplanschool. We werken naar de gemeenschappelijke norm van 20 basisprincipes van het Jenaplanonderwijs. Als school, samen met kinderen, ouders en team, blijven we werken om iedereen een zo goed en fijn mogelijke plek in de samenleving te geven. Kenmerkend voor Rennevoirt is dat wij de nadruk leggen op het creëren van een specifieke leef- werkgemeenschap. Dit houdt voor ons in dat we zorgdragen voor een evenwicht tussen pedagogische en onderwijskundige aspecten, die gestalte krijgen binnen de driejarige stamgroep. Rennevoirt richt zich naast de cognitieve aspecten op de veelzijdige, creatieve ontplooiing van de talenten van kinderen. Rennevoirt, meer dan een gewone school!

Rennevoirt