Contact

Naar de schoolsite

De Cocon

De Cocon is een (stads)school waar kinderen naar toe komen om kennis en inzichten te verwerven en om een aantal houdingen en vaardigheden te leren. We streven een sfeer van rust na waarin kinderen zich thuis voelen, maar zich vooral ook veilig en geborgen weten. We willen ze, in samenwerking met ouders, op een reële manier voorbereiden op hun verdere leven. Onze school geeft kinderen de kans om hun eigen mogelijkheden te ontplooien en werkt zoveel mogelijk met adaptief onderwijs. We werken in heterogene groepen waar kinderen autonomie hebben over hun leerontwikkelingen. Dit doen we omdat we de aangeleerde vaardigheden verder willen uitbouwen.

De Cocon