Contact

Naar de schoolsite

De Wildschut

Op De Wildschut krijgen leerlingen de ruimte om zich veelzijdig en op eigen wijze te ontwikkelen en presenteren door individueel en samen te werken in een veilige en inspirerende sfeer. Een kind dat zich gerespecteerd en gewaardeerd voelt, zit lekker in zijn vel en komt tot leren. We laten talenten tot bloei komen door o.a. te werken met coöperatieve werkvormen. Elk kind verdient een prettige omgeving waarin het zich kan ontplooien. Het fundament van ons onderwijs bevat de vier kernwaarden kindergericht, toekomstgericht, inspirerend en verbindend. We zijn een school waar didactisch resultaat belangrijk is. Onze aandacht gaat uit naar samen leren, zowel bij leerlingen als bij leerkrachten.

De Wildschut