Kindcentrum de Mortel

Op De Mortel zorgen we in een inspirerende leeromgeving dat leerlingen zelfbewust participeren in een veranderende samenleving. Ze zijn mede-eigenaar van hun eigen ontwikkeling. Iedereen voelt zich verantwoordelijk voor elkaar en onze omgeving met aandacht voor wel- bevinden, respect, behulpzaamheid en zorgzaamheid. Leerlingen leren groepsoverstijgend samenwerken, reflecteren op hun eigen denken en handelen en ontwikkelen executieve functies. De leerkracht biedt basiskennis en vaardigheden aan waardoor zij zich nog beter ontwikkelen. We leren leerlingen om respectvol en behulpzaam in een groep te participeren en met elkaar om te gaan. Leerkrachten geven daarbij zelf het goede voorbeeld.

Kindcentrum de Mortel