Werken bij Tangent

Eén van onze beloftes uit het Koersplan is uitdagend goed werknemer- en werkgeverschap. 

Iedere samenwerker heeft een eigen ontwikkelprogramma en gaat zichtbaar mee in ontwikkelingen die evidence informed zijn. Er is een gespreksmodel ontwikkeld op basis van de Tangentials waarin vakmanschap onderdeel is. Er worden jaarlijks ontwikkelgesprekken gevoerd op basis van het gespreksmodel. Scholingsplan integraal en persoonlijk leiderschap is opgesteld, uitgevoerd en kennis wordt toegepast. Door interne audits reflecteren we op elkaars werkwijze en dagelijkse praktijk en voeren verbeterpunten zichtbaar uit. Er is een beleid ontwikkeld op vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en werkgeluk. Het werkgeluk van samenwerkers wordt gemeten en geëvalueerd. De thema’s werkgeluk, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid komen in ontwikkelgesprekken tussen samenwerker en leidinggevende aan de orde.

Kijk hier voor alle vacatures!