achthoeven_gr_2.jpg

Als een leerkracht op één van de Tangentscholen niet voor de klas kan staan, dan wordt er gebruik gemaakt van de vervangerspool. Dit is een team van vaste invallers die (vast of tijdelijk) in dienst zijn van onze stichting. Als lid van de vervangerspool word je ingezet voor vervangingen op onze scholen. 

Lees hier de volledige vacature.

 

Als HR Beleidsadviseur ben je de expert als het gaat om strategische en beleidsmatige zaken, op HR-gebied in relatie tot onderwijs en organisatie. De focus zal liggen op het strategische en beleidsmatige niveau. Je bouwt aan een passend HR-beleid en de implementatie, evaluatie en bijstelling daarvan. Daar het een klein team betreft ben je bereid en in staat om voldoende ondersteuning te bieden aan directeuren en waar nodig hand- en spandiensten te verlenen op het bestuursbureau. 
De directeuren zijn integraal verantwoordelijk voor personeelsbegeleiding en beheer op hun eigen school en zij adviseren graag vroegtijdig over de richting die het HRM-beleid in gaat. Het betreft een uitdagende functie waarbij je continu in gesprek bent met zowel het bestuur als met de directies; samen werk je aan eigenaarschap, verbinding en inspiratie. Het bevorderen van leiderschap en verdergaande professionalisering vraagt een HR Beleidsadviseur, die naast vakbekwaam ook creatief is en een ‘out of the box’ aanpak durft in te brengen.

De volledige vacature lees je hier.

 

Helaas is de termijn voor aanmelding gesloten. Maar als jij die enthousiaste professional bent met een afgeronde Hbo-opleiding en passie voor kinderen en onderwijs, die erover denkt om leerkracht te worden? Meld je dan bij pz@tangent.nl. Dan melden we je graag aan bij een eventueel volgend traject.

 

In verband met het toekomstige vertrek van twee leden, zijn wij op zoek naar twee leden voor de onafhankelijke klachtencommissie voor ouders en personeel. Lees hier de vacature.